Divokáduše.cz

12 inspiračních bodů pro vědomou ženu

1, Vědomá žena je upřímná sama k sobě. Přijímá všechny své emoce a nálady. Vědomě pracuje se svým strachem, láskou, hněvem i vášní a zdravě je vyjadřuje. Využívá své kreativní nebo sportovní vyjádření, ví, kdy je na místě použít komunikaci.

2, Vědomá žena pracuje se svou cykličností. Je si vědoma období své menstruace a ovulace. Jde v cyklickém proudu střídající se aktivity a pasivity. Umí se svým cyklem pracovat a využívat jeho přínos a zároveň není jeho otrokem. Zde doporučuji třeba článek Kruhy vlivů na ženský cyklus.

3, Vědomá žena přizpůsobuje svůj čas a program nejlépe sama sobě a svým potřebám. Před každým možným krokem se dívá do sebe a zjišťuje, zda-li je s dalším krokem v harmonii. Podle toho teprve jedná.

4, Vědomá žena pracuje se svým tělem.Vyjadřuje mu sebelásku a chápe, že sebeláska je nejen v myšlenkách, ale především v činech.

5, Vědomá žena pečuje o svůj vzhled, svou vnitřní krásu vyjadřuje navenek, jelikož je pro ni důležité, aby se sama se sebou cítila dobře. Vnímá svou přirozenou krásu a to, kde je její vlastní míra jejího vyjádření. Ví, že ona sama je uměleckým dílem.

6, Vědomá žena pracuje se svým vnitřním světem. Naslouchá vnitřním osobám a bytostem a s těmito informacemi dále pracuje. Uvědomuje si, co jsou její vlastní myšlenky a co ne. Na toto téma doporučuji články Vnitřní bytosti, Vnitřní světVnitřní vedení – hlas duše.

7, Vědomá žena udržuje vztah s přírodou. Ví, že je v ní moudrost a síla, která je jí k dispozici. Ctí a vnímá sílu matky země a její přírodní cykly a ví, že toto vše se odráží v ní samotné.

8, Vědomá žena ctí ostatní ženy i muže. Je obrazem ženy, který je harmonickým obrazem muže. Obě pohlaví vnímá rovnocenně. Je otevřená společenství žen, kde může svou ženskost sdílet. Ctí i mužskou sílu svého muže a dává prostor projevům této síly.

9, Vědomá žena nemusí svého muže žádat o svůj prostor, jelikož svůj prostor a respekt sama vyzařuje. Není proto možné, aby se s tímto přístupem narušovaly prostory dvou partnerů. A naopak oba vědí, kdy je žádoucí společný prostor lásky vytvářet a vstupovat do něj.

10, Vědomá žena se nebojí požádat svého partnera o to, co potřebuje. S důvěrou k sobě a vlastní integritou si řekne o to, co potřebuje.

11, Vědomá žena ctí sílu živlů, spřízněných bytostí, božstev a předků a komunikuje s nimi. S úctou a pokorou přijímá rady z nehmotného světa a ví, že vztah mezi jí a bytostmi duchovního světa je vždy partnerský a ne hierarchický. Vědomá žena se neuchyluje k používání magie, jelikož celý její život je magií a tvorbou jejího příběhu. Vědomá žena ctí život a ví, kdy jej vést a kdy se nechat nést. Vnímá sama sebe jako kanál božské a ženské síly.

12, Vědomá žena nepodléhá nereálným slibům, nepřirozeným poutům a zámkům. Ví, že žije v moderní a otevřené době a je svobodná bytost. Uvědomuje si, že svoboda je především stav vlastní mysli.

Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *