Posvátná ženská cykličnost (+vedená audio meditace)

Žena je jako voda. Jako hladina jezera, která se mění s deštěm, jenž na ni padá a mění výšku své hladiny, když voda odtéká. Je jako voda, která mění barvu z modré po zelenou či stříbrnou podle toho, jaká je nad ní obloha. Její hladina však bezpečně poveze lodě, které po ní plují s jasným záměrem a čistým větrem v zádech.

 

Jako ženy se točíme v cyklech. V cyklech Matky země, které nám byly od přírody dány. Pamatuji si, jak jsem začala prozkoumávat svoji vlastní posvátnou cykličnost a rytmy těla. Dnes už je to skoro rok a můj pohled se hodně proměnil. Tenkrát jsem si zapisovala, co se děje každý den s mým tělem, plánovala jsem podle svých 4 fází celý svůj měsíc. Můj cyklus se stal mou nedílnou součástí, protože  probíhá synchronně s mým životem.

Pojďme si říci, o jakých to cyklech se bavíme. Již bylo mnoho řečeno a napsáno na téma Cyklická žena a Rudý měsíc – fenomenální díla Mirandy Gray, ze kterých se zvedla tato nová moderní vlna zájmu o ženskou menstruační periodu.

 

Zajímá vás jaké jsou rytmy ženského těla?

Fáze menstruační (období vědmy) začíná menstruací a jejímu prvnímu dni přisuzujeme začátek celého období. Tato perioda probíhá zhruba 1.- 7. den a je to ženský posvátný čas, kdy si žena může udělat čas na sebe a nechat odcházet vše staré, zamyslet se nad svými projekty a zvážit, které kroky vypustit a které by bylo moudré uskutečnit.

Dynamická fáze (období panny) probíhá 7.-14. den. Tělo i mysl nabírá novou energii, žena má neobvykle velkou energii plánovat a pouštět se do nových věcí.

Fáze expresivní (období matky) probíhá 14.-21. den a její začátek provází ovulace. V ženě narůstá hladina hormonu estrogenu a tak vzrůstá i silná chuť na sex. Díky tomu všemu je žena atraktivní a doslova září. Stává se tím archetypem Matky bohyně, který se uctíval už od dob pravěku. My, moderní ženy, můžeme tuto schopnost využít k úspěchu na svých projektech či v komunikaci.

Následuje fáze kreativní (období kouzelnice) v 21.- 28. den ženského období. Pokud zde nebyl splněn hlavní úkol cyklu, tedy oplodnění, veškerá tvůrčí energie se přesouvá do emocí a kreativity. V této předmenstruační fázi je proto velmi důležité se svou kreativní silou zdravě pracovat a zdravě ji vyjádřit. Já to dělám třeba tancem, vařením, malováním.

 

Surová touha přírody

Ženský cyklus je dnes spojen s krásnými energiemi a prací s nimi. Co však leží v té nejsurovější podstatě střídání ženských období,  je právě příroda a její touha se rozmnožovat. a my jsme ve své podstatě živočichové, kteří jdou této touze podvědomě vstříc. V menstruační fázi se proto tělo očistí a nabírá energii, aby bylo připraveno na nový cyklus. Ve fázi panny a matky je žena jako mladá samička, která si hledá partnera. Ve fázi matky je žena velmi vzrušivá, protože její tělo po oplodnění prostě touží a ve fázi kouzelnice (předmenstruační), která jak víme je spojena s mnoha nepříjemnými projevy,  se tělo prostě „vzteká”, protože nebylo oplodněno. Proto z nás jdou všechny emoce a projevy ven. A pak zase nastává období menstruace, kdy už je vše pryč, zloba odtéká a žena je v posvátném klidu. Jako klidná řeka.

 

Díky knihám Mirandy Gray však víme, jak tendence tohoto cyklu můžeme obrátit i ve svůj prospěch. Ve fázi panny tak můžeme využít schopnosti rychle pracovat, plánovat a analyticky přemýšlet. Ve fázi matky se ladíme do schopnosti pasivně přijímat vše, co potřebujeme, být milé a pečující o druhé a úspěšně pracovat. Ve fázi kouzelnice můžeme psát, tvořit, vyřádit se, vytančit a propustit staré vzorce a emoce. A ve fázi vědmy se můžeme ladit do pohody, udělat něco pro sebe nebo si jen tak přečíst si oblíbenou knížku a relaxovat.

 

Žena je jako voda a ve vodě se odráží posvátná záře Luny

 

Kromě menstruačního cyklu probíhá také cyklus měsíce – výrazného tělesa, které ovlivňuje nejen vodu v oceánech, ale také vodu v lidech 🙂 Jaký je vliv měsíce na menstruaci, ovulaci a další období? Velký. Umím si představit, že na prvopočátku to Matka příroda myslela tak, že cyklus ženy má probíhat synchronně s cyklem Luny. Žena by tak mohla prožívat pokaždé menstruaci za novu nebo ovulaci za úplňku. Nebo byl záměr přírody jiný?

Tak či tak, průběh menstruačního cyklu sleduje průběh cyklu měsíce, ale oba dva se posunují individuálně.

 

Poslední tři měsíce mi například vycházela menstruace vždy zároveň s úplňkem, dnes už se oba cykly (můj i měsíce) opět posunuly a s úplňkem přichází fáze panny. Miranda Gray v knize Rudý měsíc popisuje dvě možné “prolínání” těchto dvou cyklů. Cyklus Bílého měsíce, kdy žena ovuluje za úplňku, se plodivé a silné energie těchto cyklů násobí. A dále cyklus Rudého měsíce, kdy ovulace vychází společně s novem a tím pádem menstruace s úplňkem. V této kombinaci se prolínají vědomé a nevědomé složky osobnosti a síla úplňku dává vyplynout i těm temnějším stranám ženské povahy v menstruaci.

 

Já jsem si vypozorovala, že tyto prolínání nejsou jen 2, ale měsíc naším cyklem pomaloučku putuje. V každé fázi se zdrží zhruba 3 – 4 měsíce a pak se přesouvá do další. Celkem nám to dává 4 různé kombinace a dalo by se říci, že i 16 různých fází ženy.
  

     VĚDMA(menstruace)              PANNA        MATKA (ovulace)       KOUZELNICE        
Nov Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc
Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc Úplněk
Úplněk Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc
Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc Nov

 

A takto se postupně periody mění a prolínají a každé uspořádání trvá asi 4 měsíce, než se posune do dalšího. Každá kombinace nám dává nové možnosti a schopnosti. Úplněk danou fázi vždy posílí, umocní. Nov zase dělá fázi více skrytou a nevědomou. O všech těchto kombinacích si můžete přečíst v mém příspěvku Ženské cykly ve fázích měsíce.

 

Svému cyklu je dobré nepodléhat úplně, uvědomovat si jej, ale nepřizpůsobovat mu každou svou aktivitu, spíše být v souladu s tím, co se děje našemu tělu a porozumět mu. V našem životě se přece děje mnoho dalších událostí a každý moment je výslednicí sil všech těchto vlivů. Probíhá střídání ročních období, vývoj vztahů, které jsou jednou nahoru, jednou dolů, vývoj duše a jejího plánu. A to vše se krásně míchá a vytváří esenci života.

 

Bůh a Bohyně v nás

Žena je jako voda a odráží v sobě svit Slunce. Slunce je v mnoha kulturách vnímáno jako mužská energie jasného vědomí a záměru. Už od pradávna tančí žena s mužem a vytváří to posvátné napětí, které je jako tanec Boha a Bohyně, a ať už chceme nebo ne, i my jsme součástí tohoto božského tance a dáváme tak životu smysl.

 

 

Pokud žijeme v partnerském vztahu nebo už jsme sami, můžeme si všimnout, jaký vliv má náš ženský cyklus na naše bezprostřední mužské okolí a na partnera. V ženě se mění hladina hormonů, mění se její tělo, její nálady i její vyzařování. V průběhu cyklu si tak můžete udělat zajímavé pozorování a zjišťovat, jak se proměňuje váš vztah, chutě, potřeby, sexualita a vyzařování ženy na muže. I díky partnerskému vztahu může žena prožívat cykličnost na další úrovni. Ve fázi matky může nabídnout svou hřejivou náruč a péči a v období menstruace bude zase žena ta, která potřebuje pohodlí, náklonnost a něhu od svého partnera.

 

Žena a ženské patronky a bohyně

V těžkých i lehkých fázích našeho cyklu se můžeme obracet k naší vlastní vnitřní moudrosti, ale také k moudrosti bohyň a archetypů, které jsou nám již od pradávna nakloněny. Hodně záleží na tom, s jakým panteonem pracujete, nebo jestli jste otevřená a pracujete se všemi bohyněmi. Bohyně jsou tady pro nás, ženy, a velmi rády nám s porozuměním cyklu pomohou. Možná máte hlavní patronku, která vás může vaším menstruačním obdobím provést, nebo můžete poprosit v každé fázi jinou bohyni, aby vám odkryla kousek ženské moudrosti. Ve fázi panny můžeme vzdát úctu a spřátelit se například s bohyní Artemis, Brigit, Ostarou, Eponou, Dianou či Freyou. Ve fázi matky nám své porozumění a náruč může nabídnout bohyně Gaia, Matka Země, Demetér, Brigit. Ve fázi kouzelnice i vědmy ráda pracuji s bohyni Kálí, která mi pomáhá odsekávat staré a nepotřebné věci. Dále můžete ve fázi kouzelnice pracovat třeba s čarodějkou Ceridwen. Ve fázi vědmy pak nastává čas pro temnější bohyně jako Cailleach nebo Hekaté. Určitě vás napadne, jaké další bohyně oslovit podle toho, jakou energii nese daná fáze.

 

Pro lepší a přehlednější porozumění fázím jsem vytvořila tuto tabulku, kterou si můžete stáhnout do počítače a v klidu projít.

 

ODKAZ KE STAŽENÍ

 

Meditace Čtyři vnitřní ženy

Na lepší propojení se 4 fázemi ženy si můžeme udělat krátkou meditaci. Možná víte, v jaké fázi se zrovna nacházíte, jelikož svůj cyklus pozorujete pomocí kalendáře nebo máte některou z aplikací do telefonu. Nyní nezáleží, v které části cyklu se nacházíte, společně si je projdeme všechny.

Zde si můžete poslechnout audio verzi:


Vyhraďte si na chvíli čas jen pro sebe. Stačí 10 – 15 minut. Může to být v přírodě nebo doma u svíčky. Zavřete oči, chvíli pozorujte svůj dech a dovolte si naladit se na 4 archetypy ženského cyklu. Vyšlete do vesmíru a do země myšlenku, aby se vám ukázaly vaše čtyři vnitřní ženy. Když takto sedíte, představte si, že sedíte v přírodě ve velkém kruhovém prostředí – může to být labyrint, může to být mýtina nebo louka ve tvaru kruhu nebo prostě jen kruh. Tento kruh má 4 části a v každé z nich na vás čeká výjev. Podívejte se do první čtvrtiny kruhu. Před vámi stojí mladá krásná žena. Vítr ji vane ve vlasech, kolem ní kvetou jarní květiny, začíná růst čerstvá tráva. Je plná života a energie. Možná zrovna zasévá semena, zalévá je. Obloha je čistá a bez mraků, možná právě chvíli po východu Slunce. Možná se rozhlíží okolo sebe, zda-li v jejím okolí není nějaký chlapec, s kterým by tancovala. Je to panna. Jak vypadá ta vaše? Co zrovna dělá? Co je okolo ní? Je tam dům, jezero, strom? Je čistá, modrá a plná Slunce? Dělá něco? Co vám říká? Chvíli se na tento výjev dívejte a pozorujte jej. Jakmile ucítíte, že nastal čas, uvidíte, že kolo se otočí o 90 stupňů jako v divadle. Nyní je před vámi další výjev. V této čtvrtině stojí matka. Silná, plodná žena na vrcholu svých sil. Možná září a vy přímo cítíte, jak v ní tepe energie země a moudrost hvězd. Nad ní svítí plné odpolední Slunce. Jak tato žena vypadá? Jaké má šaty? Jaké má vlasy? Jaké jsou její rysy v obličeji? Jsou již dospělé a vytříbené? Tancuje nebo stojí pevně na své zemi? Co je okolo ní? Je tam domov, strom, řeka? Co v tomto prostředí dělá? Sklízí plody nebo pečuje o zahradu? Je s ní muž nebo děti? Opět tento výjev chvíli pozorujte. Vnímejte, co žena dělá, co vám dává nebo říká. Dejte si čas. Jakmile ucítíte, že nastala ta správná chvíle, kolo se opět pootočí. Před vámi se otevírá další čtvrtina a na ní stojí opět další žena. Je to kouzelnice. Její pohled je divoký, její tvář je starší a její oči jsou plné šílenství a divokosti. Nad ní zuří bouře a srší blesky. Z tohoto výjevu jde velká síla a jí i vám je v této síle dobře. Nemusíte se jí bát. Jak tato žena vypadá? Co dělá ve svém prostředí? Možná vidíte, že tancuje v dešti a usmívá se. Nikoho jiného nechce vidět. Chce vidět jen vás a darovat vám sílu kreativity a divokosti, kterou v sobě nese. Co vám říká? Ukazuje vám něco? Jak se proměnilo prostředí okolo ní? Dejte si opět chvíli na pozorování tohoto výjevu a buďte s touto ženou nějaký čas. Jakmile to ucítíte, kolo se opět otočí. Před vámi se otevře poslední výjev. Den se chýlí ke konci, teplota okolí klesá, příroda pomalu usíná a před vámi stojí vědma, starší pohodová žena. Je v klidu a v souladu se svou duší. Možná okolo ní teče velká řeka a odnáší vše, co již tato žena nepotřebuje. Nad ní se pomalu ukazují první hvězdy a vyzařují svou moudrost. Jak vypadá vědma ve vašem výjevu? Jaké je její okolí? Je tam stále dům? Co se děje se stromem? Je někdo v její blízkosti? Jaký je její výraz v očích? Usmívá se? Jak se cítí a co vám chce předat? Chvíli tento výjev opět pozorujte a zapamatujte si, co vidíte. Laďte se na vlny vědmy. Jakmile nastane ten správný čas, kolo se začne opět otáčet, vy víte, že se otočí opět k panně. V tuto chvíli však celý výjev vybledne a vy vidíte jen černou tmu. Chvíli mějte ještě zavřené oči, prožívejte, co jste viděly a slyšely. Až nastane správný okamžik, otevřete oči.

 

Zapište si, co jste zažily, případně si to jen zapamatujte. Co jste u které ženy viděly? Co vám řekla? Jak vypadala? Jak tato zkušenost odráží váš cyklus a jeho prožívání?

 

Více jsem napsala o ženském cyklu na mém blogu Divoká duše a na semináře nejen na téma ženské cykličnosti se můžete těšit v Brně od září v ML studiu. Více o ženských cyklech si povíme a prožijeme například na zážitkovém ženském večeru Čtyři vnitřní ženy.

 

Žena je jako voda. Posvátně plyne a teče. Jednou sama, jednou s mužem. Ladí se na rytmy Matky země, která jí vždy dá pevnost a jistotu sama v sobe a odráží v sobě třpyt hvězd, Luny a Slunce, které jí dává nebeskou moudrost. A tak plyne dál neohroženě životem a i přes spadené větve a listí si vždy najde cestu.

 

Táňa Taliesi Ratajová

Divokaduse.cz

 

12 inspiračních bodů pro vědomou ženu

1, Vědomá žena je upřímná sama k sobě. Přijímá všechny své emoce a nálady. Vědomě pracuje se svým strachem, láskou, hněvem i vášní a zdravě je vyjadřuje. Využívá své kreativní nebo sportovní vyjádření, ví, kdy je na místě použít komunikaci.

2, Vědomá žena pracuje se svou cykličností. Je si vědoma období své menstruace a ovulace. Jde v cyklickém proudu střídající se aktivity a pasivity. Umí se svým cyklem pracovat a využívat jeho přínos a zároveň není jeho otrokem.

3, Vědomá žena přizpůsobuje svůj čas a program nejlépe sama sobě a svým potřebám. Před každým možným krokem se dívá do sebe a zjišťuje, zda-li je s ním v harmonii. Podle toho jedná.

Continue reading

Ženské cykly ve fázích měsíce

Vliv měsíce může mít na naše ženské cykly nemalý vliv, především, co se týká intenzity prožitku dané fáze. Již jsem zjistila, že úplněk fázi, kterou procházím zintenzivňuje (například v kreativní fázi za úplňku mohou být mé výkyvy nálad a emocí ještě silnější než normálně) a nov ji zase umírňuje (například dynamická fáze v novu může přejít aniž bych si ji všimla a mé analytické schopnosti nebudou zase taky silné). Za jak dlouho se to ale vše promění?

Dle svého menstruačního kalendáře jsem si spočítala, že jednu ženskou fázi prožívám  synchronně s jednou fází měsíce zhruba 4 měsíce. To znamená, že po dobu 4 měsíců budu zažívat například ovulaci za úplňku (a menstruaci za novu), za 4 měsíce ovulaci za dorůstajícího měsíce ( a menstruaci za couvajícího měsíce), za 4 měsíce ovulaci za novu (a menstruaci za úplňku) a za 4 měsíce ovulaci za couvajícího měsíce (a menstruaci za dorůstajícího měsíce).

To znamená, že zhruba během 16 měsíců (u mě, u každého však individuálně) prožijeme každou ženskou fázi v každé fázi měsíce. Každá kombinace trvá zhruba 3 – 4 měsíce.

     VĚDMA(menstruace)              PANNA        MATKA (ovulace)       KOUZELNICE        
Nov Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc
Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc Úplněk
Úplněk Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc
Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc Nov

 

Jak jsou rysy ženských fází ve fázích měsíce?

Miranda Gray ve své první knize Rudý měsíc zavádí pojmy cyklus bílého a rudého měsíce. Cyklem bílého měsíce má na mysli dobu, kdy žena ovuluje za úplňku (a menstruuje za novu) a cyklem rudého měsíce dobu, kdy žena ovuluje za novu a menstruuje za úplňku.

Níže popíšu nejen tyto dvě doby, ale také každou ze 4 fází ženy za různých fází měsíce. Nabízím své vlastní vhledy plus informace o těchto fázích z knihy Rudý měsíc. Každé toto schéma tedy prožívám zhruba 4 měsíce a pak přecházím do dalšího. I vy si můžete vypočítat za jak dlouho se Vám to otočí:)

OVULACE ZA ÚPLŇKU, MENSTRUACE ZA NOVU (cyklus bílého měsíce)

 • Fáze panny (dynamická fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za novu

Toto spojení je nejpřirozenějším projevem ženskosti. Samotná fáze matky je synonymem úplňku, ženské síly na jejím vrcholu. Sám úplněk ještě tuto fází posílí, můžeme tedy cítit silnou touhu po sexu a lidském kontaktu. Dle Mirandy Gray je toto i nejvhodnější doba k početí dítěte, jelikož všechny aspekty tomu jen nahrávají. Síly ženy jsou zaměřeny doopravdy na přirozenou ženskou úlohu, kterou je tvoření projektů a nového života. Chuť a motivace pro nové věci může být značně posilněna a obzvláště při ovulaci můžeme být velmi úspěšné při realizaci svých plánů. Ženské záměry jsou v této fázi čisté a zaměřené na dobro světa a ostatních lidí. Fáze vědmy a kouzelnice mohou proběhnout na tišší úrovni našeho podvědomí, které si může potřebné nuance zpracovávat na úrovni snů a meditací. (oproti tomu při fázi rudého měsíce mohou být potřeby podvědomého světa zvědomněny a zavedeny do reality.

 

OVULACE ZA COUVAJÍCÍHO, MENSTRUACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za úplňku
 • Fáze matky (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za novu
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za dorůstajícího měsíce

V tomto cyklu je sílou vědomého úplňku podpořena fáze panny a její vlastnosti. Půjde nám tedy o hodně lépe analyzovat, plánovat, pohybovat se ve světě businessu. Fáze se může protáhnout a vzít nám trochu z tvořivé fáze matky, která se projeví opožděně. O hodně více si budeme moci uvědomit své potřeby v oblasti kariéry a pracovat s nimi, udělat něco pro sebe jako podnikatelku, pracovnici, projektantku a zažívat zde i silnou motivaci. Fáze kouzelnice je pod vlivem novu a to je možná dobře. Jak víme, pro tuto fázi jsou typické výkyvy nálad a emocí, řev a pláč, uvolněná kreativita a nov nám zde pomůže, aby to s námi nebylo tak na hlavu. 😀 Projevy kreativity nejsou tak agresivní a díky novu může jít o krásné vyjádření tančící duše než o projev zuřící bestie, jak tomu bývá ve fázi kouzelnice za úplňku.

OVULACE ZA NOVU, MENSTRUACE ZA ÚPLŇKU – cyklus rudého měsíce

 • Fáze panny (dynamická fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za novu
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za úplňku

Cyklus rudého měsíce je o 180 stupňů posunutý oproti přirozenějšímu cyklu bílého měsíce. Při tomto cyklu jsou energie ženy směřovány k vnitřnímu vývoji a jeho projevům. Muži tento cyklus prý vnímají jako silnější a nekontrolovatelnější. Miranda jej popisuje jako cyklus „zlé ženy“, svůdkyně, moudré ženy nebo čarodějnice, která využívá svou sexualitu jinak než pro plození dětí. Já bych jednoduše řekla, že úplňková síla zde podporuje fázi kouzelnice a vědmy – tedy fáze, pro které je typický obrat do sebe, kreativita, sexualita pro vlastní potěšení, spirituální vize a zážitky. Věřím, že vize a sny v tomto obdob mohou být obzvláště duchovní a působivé. Také se objeví schopnost přenést podvědomé potřeby (síla vědmy) do vědomé reality (síla úplňku). Fáze dynamická a expresivní jsou pod vlivem novu, jsou tedy latentní, probíhají v nás, ale my si jejich vliv nemusíme až zas tak uvědomovat.  Díky novu (podvědomí) ve fázi matky (vědomí) opět můžeme povznést své podvědomé do vědomého světa nebo naopak podívat se na záležitosti každodenního života ve světle naší duše.

OVULACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE, MENSTRUACE ZA COUVAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za novu
 • Fáze matky (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za couvajícího měsíce

Zběsilá bestie na útěku! Pomoooc!
V době, kdy píšu tento článek si shodou okolností prožívám fázi kouzelnice v úplňku. Musím říct, že za celé ty dny jsem si zařvala a probrečela snad více než za celý předchozí půl rok, kdy jsem měla úplněk spojený převážně s fází matky. Projevy kreativity kompenzuji každodenním tancem, které si mé tělo doopravdy užívá a kdybych měla volnou zeď, asi ji celou postříkám barvami. Také je možné, že budeme uklízet jako zběsilé a vyhazovat staré věci. Díky obzvláště silné kreativní fázi můžeme získat neotřelé nápady a projevy kreativity. Zkuste napsat báseň nebo povídku – uvidíte, že vám to půjde líp než kdykoli jindy. Emoce se dají projevit tancem, zpěvem a uklidnit se dá vždy v horké vaně. 🙂 Na druhé straně máme fázi panny, která je umírněna novem a může přijít pomaloučku a potichoučku. Její projevy jako motivace a kariérní touhy nebudou zas tak velké a celá naše žena se bude soustředit spíše na projev svých dominantních schopností ve fázi matky a kouzelnice. Nebála bych se tvrdit, že žena zde bude úspěšná při manipulaci pro své vlastní spokojení a že ráda využije i své posílené schopnosti komunikace a sexuality. Právě sexualita a tvořivost budou nejsilnější a proto se zde setkáváme s doopravdy divokou duší.

 

PRO VÍCE SI PŘEČTĚTE ČLÁNKY O ŽENSKÝCH FÁZÍCH. Stačí si vždy jen uvědomit, že při fázi úplňku bude celá fáze silnější, delší a vědomá a její účel bude tvořivost. Při fázi novu bude daná fáze latentní a pomalejší a její účel  budou vlastní potřeby a vnitřní svět a celé to může probíhat více na nevědomé úrovni.

Ženské cykly 1 – Reflexivní fáze vědmy (menstruace)

Ženské cykly 2 –  Dynamická fáze panny

Ženské cykly 3 – Expresivní fáze matky (ovulace)

Ženské cykly 4 -Kreativní fáze kouzelnice

Zanechat ohlas
Ohlas

Je zde něco, co se Vám líbí, co Vám pomohlo a rádi byste se o to podělili? Budu vděčná za Váš ohlas! Děkuji

Napište mi

Jde něco, co byste zde chtěli vidět? Máte nápady, připomínky nebo otázky? Ráda se s Vámi spojím nebo jen tak popovídám. 🙂

 

Napište mi na tana@divokaduse.cz

 

Táňa