Divokáduše.cz

Žena a 4 živly: Oheň

V tomto článku se podíváme na spojitost živlu ohně a ženského cyklu. Také se podíváme na jeho vlastnosti z hlediska přírodní spirituality. Předchozí úvodní článek a článek o živlu vzduchu najdete zde: Žena a 4 živly: Úvod a vzduch

Na úvod přidávám k poslechu mé zpracování písničky Duchové živlů.

Oheň je živel, který naší bytosti může dodat potřebné nadšení, spálit nežádoucí a transformovat to v něco jiného. Oheň oživuje již vzniklé myšlenky a svou silou může zažehnout ženské lůno – náš zdroj životodárné energie, hřející kamna našich projektů.

OHEŇ

ASOCIACE

  • Druhý nejrychlejší živel (od nejrychlejšího po nejpomalejší: vzduch, oheň, voda, země)
  • Mužská energie
  • POHON
  • Jiskra, oživení, teplo rodinného krbu a domova, vášeň, zápal pro věc, nadšení, transformace skrze spálení a znovuzrození, fénix, tvořivost, očistný oheň jádra země, přeměna a zachování energie, úroda, slunce, teplo, světlo, žárlivost, ničivý oheň, ovládnutí ohněm, spalující pocity
  • Znamení zvěrokruhu:  Beran, Lev, Střelec

CHARAKTERISTIKA

Ač se oheň řadí mezi mužské živly, přináší s sebou úplně jiný druh této energie. Síla ohně je jako šém, který oživuje golema. Síla, která dodává pohon již vzniklému záměru. V přírodě je jako slunce, které dodává zárodkům rostlin impulz a sílu k růstu.

S ohněm se od nehmotné úrovně vzduchu dostáváme k více „hmotnému” skupenství, tedy plazmě, a tím se i lehce zpomaluje rychlost. Oheň a ohnivá znamení mají v sobě tedy více kontaktu s hmotou a tím pádem i více reálného a viditelného konání.

Oheň nám může pomoci opět se rozhořet pro nějaký projekt. Může nám ukázat, co je potřeba aby již zhaslo, co se má znova rozhořet a také věci, jejichž plamen má být teprve zapálen. Může k tomu stačit i vlastní tichá meditace s těmito tématy.

Ohnivá transformace probíhá v přírodě spálením dřeva a jeho přetavením na energii tepla. Změna není tak rychlá jako u vzduchu, je pomalejší, ale zato intenzivnější a s většími následky. Pokud se v živlové praxi odevzdáme duchovní energii ohně, musíme s ní zacházet opatrně a přátelsky, aby spálila doopravdy jen to staré v nás a nerozhořela se nesprávným a ničivým směrem.

Síla ohně v sobě skrývá schopnost se nadchnout, plně prožívat, přijímat i dávat, pečovat i ničit, ale hlavně pracovat v hřejivém přátelství a zdravém přístupu k věcem.

Jednou jsem například zaslechla, že rodina je jako oheň. Pokud jsi příliš blízko, spálíš se. Pokud jsi příliš daleko, bude ti zima. Proto je dobré být vždy ve správné a hřejivé blízkosti.

Občas zahlédneme oheň bílý, modrý, zelený, oranžový – podle toho, co hoří a co do něj přimícháme. Vnímám, že i duchovní oheň má více druhů. Oheň černý, který doopravdy spálí na popel to nežádoucí. Oheň bílý a očistný, oheň archanděla Michaela, který nás svým plamenem očistí. Nebo také oheň ženského lůna, který hoří uvnitř každé ženy, ať už je to oheň vášně a sexuality, oheň podporující partnerství hořící také v srdci obou partnerů nebo oheň rozdmýchávající pocit domova, mateřství a rodinný krb. Tento ženský oheň vnímám například v energii bohyně Brigit a spojuji si jej s ženskou fází Matky.

KARTA OHNĚ

V každém článku najdete kartu k danému živlu, kterou si můžete vytisknout a vybarvit. Kartu můžete použít k meditaci, k inspiraci, jen tak pro vybarvení nebo jako záložku do knížky nebo ozdobu oltáře. Pro kartu ohně jsem zvolila symboly plamenných vlasů, ohně v lůnu, slunce a také ohnivého květu, v jehož středu je magický symbol ohně. Uvnitř symbolu je ještě srdce, jež jsem se rozhodla zakomponovat do každé živlové karty, aby vyjádřilo lásku a souznění s daným živlem.

Karta ke stažení

OHEŇ A ŽENSKÝ CYKLUS

Matka je jako oheň

Matka (expresivní, ovulační fáze – 14 – 21. den menstruačního cyklu) je jako oheň.
Už jen slovo „expresivní“ poukazuje na vyjádření, která žena ve své ovulační fázi potřebuje projevit. Nebála bych se zde spojit živel ohně s ženským lůnem, ve kterém se tento ženský oheň symbolicky rozhořívá, začíná zářit a prolíná se tak do celého těla i duše. Právě v této fázi žena doslova září, což je způsobeno nárůstem estrogenu při ovulaci, která nastává zhruba na začátku této fáze. Ve fázi matky se cítím jako věčný plamen, neuhasínající oheň plný energie, který zahřívá nejen sebe, ale také své okolí (fáze matky se spojena s péčí o druhé). Přitom se nemusím moc snažit, jen dovolit věcem, aby se děly a být jako ten oheň v temném lese, ke kterému přijde ten, kdo potřebuje zahřát. Transformuji se jako oheň skrze službu ostatním a sebevyjádření. Péče, darování a udržování plamene v rodinném krbu je to, co ženu – matku – naplňuje. V této fázi jsme napojeny na srdce ostatních, jsme plné soucitu a svou láskou jsme schopny je zahřát jako vyživující plameny životodárného ohně.

PŘÍBĚH MYŠLENKY

Vzduch nám přinesl naší myšlence nápad a inspiraci. A tato myšlenka dostává od živlu ohně svou jiskru, a je v ní zapálen plamen života. Tak může putovat dále k živlu vody, živlu srdce a emocí. Tam zjistí, zda je v souladu nejen s naší myslí a záměrem, ale také srdcem.

 Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

CELÝ SERIÁL

ŽENA A 4 ŽIVLY

+ dárek ŽIVLOVÉ KARTY k vymalování

Už jste vyzkoušeli vedenou audio meditaci
Čtyři vnitřní ženy
na podporu propojení se svými ženskými fázemi?

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *