Divokáduše.cz

Fáze – jejich slabiny a jak na ně

Když už známe svůj cyklus, můžeme si dovolit podle něj plánovat, anebo také vybočit z řady a jejich slabiny nahradit vlastním snažením.

Teorie 4 ženských fází nám říká, jak se v dané fázi (menstruace, ovulace, a další) cítíme, jaké jsou tělesné a psychické stavy a co je pro proto vhodné dělat a nedělat.

Víme tak tedy například, že fáze matky je díky výbornému stavu těla a nálad vhodná pro setkání, pohovory, akce s přáteli, rozjíždění projektů apod. Víme také třeba, že fáze vědmy je vhodná pro odpočinek, regeneraci, sebereflexi apod. Víme, že ve fázi kouzelnice nás mohou provázet divoké nálady, emoce nebo přejídání.

Podle cyklu tak můžeme plánovat a čas pro sebe si naplánovat na fázi vědmy a párty s přáteli na fázi ovulace.

Ale realita je mnohdy jiná.

Já se naštěstí se svým cyklem již sžila a vím, jak se mé tělo cítí, co prožívá a co potřebuje. I díky tomu jsem si mohla dovolit začít objevovat další a vyšší úrovně a dimenze těchto fází. O tom ale později. Díky sžití s cyklem tak neplánuji přesně podle něj, ale podle sebe a to, co mám v diáři, podřídím fázi, která mě čeká.

Ono to ani mnohdy jinak nejde. Když víte, že máte mít pohovor nebo důležitou schůzku v pondělí a zrovna vám probíhá menstruace, můžete to přesunout, nebo se i při menstruaci dostat do příjemného stavu.

Mě jednou čekal hodně důležitý koncert a zrovna jsem měla své dny. Místo abych hloupě přesouvala koncert, jsem vyrovnala svůj tělesný stav jinak. Při menstruaci jsem si ráno hodně zacvičila jógu, pila hodně vody, jedla ovoce a živiny a byla v přírodě. Nakonec jsem dosáhla příjemného tělesného stavu i naladění a koncert se vydařil. O co víc – vyzdvihla jsem tak i sílu menstruace a vědmy – její napojení se na nit života a moudrost, kterou jsem tak využila i při komunikaci s ostatními.

Stejně tak, nebudu přeci přesouvat setkání s důležitými přáteli, když mám zrovna své dny. Raději se s nimi sejdu, a když to mé tělo bude vyžadovat a budu unavená, budu se šetřit a půjdu brzy spát.

Věřím, že mnoho žen to má také tak. Mým záměrem v tomto článku je ZVÝŠIT POVĚDOMÍ O procesech dané fáze, a to ať už děláte jakoukoli činnost, ať už je nebo není pro danou fázi doporučena. (Mou krátkou verzi o fázích a doporučeních inspirovanou knihou Cyklická žena najdete zde.)

Fáze – jejich slabiny a jak s nimi zatočit

Vědma – menstruace

Hodí se odpočívat, reflektovat, meditovat, hodně pít, být sama a nejlépe nedostávat se do konfliktů. Naše tělo je přirozeně na „meditační vlně“ a můžou nám přijít důležité vhledy o našem životě.

I přesto vás čeká důležitá schůzka nebo chystáte se mezi lidi?
Zacvičte si, pijte hodně vody, dobře a lehce se najezte, ale nepřejídejte, nepřehánějte to s alkoholem a dopřejte si i tak dost spánku a relaxace. Energii, kterou vám nyní automaticky nemůže poskytnou vaše tělo si dobijte vy samy.

Panna

Naše čerstvá energie nám dává možnost vidět věci novýma očima. Jsme soustředěni na sebe, cílevědomé, rychlé jako vzduch. Může nám chybět cit pro potřeby ostatních, empatie a pro svou rychlost můžeme přehlédnout důležité detaily některých vztahů.

I tak si ve fázi panny dejte čas, zamýšlejte se nad věcmi a rozhovory s ostatními zpětně, naciťte se na ně a raději než impulzivně jednejte, vše s odstupem promyslete a teprve poté jednejte.

Matka – ovulace

Fáze matky je vrchol našeho cyklu. Nejen, že jsme v této fázi nejpřitažlivější a cítíme se nejlépe, jsme také nejvíce nacítěné na okolí, rodinu, na partnera a na potřeby světa. Vychází to přímo z názvu – matka – ta, která bezpodmínečně dává a budeje svět pro své potomky.

Může nás svádět nedělat si čas na sebe, pořád jet a jet a využít všechnu tu krásnou a plodivou energii na co nejvíce věcí a pro co nejvíce lidí.

I tak je dobré se pozastavit a zeptat se sama sebe, jak mohu tuto energii využít pro sebe. Pohledy do našeho nitra jsou něco, co nám jde nejlépe ve fázi vědmy.

Já jsem pro věnovat se sobě i meditacím i v této velmi „vnější“ fázi, kdy jsme automatiky zaměřeni ven. Můžou nám přijít zajímavé vnitřní vhledy o sobě, tématech vlastního mateřství nebo zrodu.

Meditace v matce nám může přinést témata života, zatímco meditace ve fázi vědmy s sebou nese témata pouštění a smrti.

Já si jednou vyzkoušela meditaci se svou vnitřní matkou. Viděla jsem ji jako krásnou zářivou bytost a nejen, že jsem dostala zajímavé informace, ale naladění na ni mi při meditaci udělalo reálnou transformaci mé bytosti v oblastech mé síly a plodivosti. Cítila jsem krásný proud svého života, života planety. Dotýkaly se mě témata vlastní role nejen vůči sobě, svému poslání, ale vůči rodině, poslání vůči planetě a také vesmíru.

Kouzlenice

Miranda Gray nám tady dává jasný návod jak na nešvary divoké kouzelnice – třeba tvořením a vybouřením kreativní energie na papír, na plátno. Zmiňuje také, že sama nejvíce tvoří a píše právě v kreativní fázi. (Souhlasím s tím, že to funguje. Naopak psaní a tvorba ve fázi vědmy nám přinese moudrost, ve fázi panny čerstvost a ve fázi matky cit pro společenství a kolektivního ducha).

Fáze kouzelnice je nejvíce ošemetná. Pomalu symbolicky zavíráme oči a díváme se do sebe. Co nebylo zpracováno se dere jako pára pod pokličkou na povrch. Je vhodné už se usměrnit a zvnitřnit, začít zpomalovat.

Pokud vás čekají setkávání, domluvy, řešení a další společenské a rozumové aktivity v této fázi, která je spíše vhodná na kreativitu a dotahování věcí do konce, nezbývá než myslet neustále na vlastní umírněnost (která je mimochodem jednou z druidských ctností), vzít s sebou kreativního ducha a vědět, že když začne hořet plamínek, může se proměnit v požár.

Spousta z vás asi bude vědět, jak toho využít v milostném nebo tvůrčím životě. Další slabinou kouzelnice je třeba již zmíněné přejídání. Já se mu nebráním a jím (s rozumem) na co mám chuť. Své fáze prokládám třeba půsty, kdy se tělo i mysl samy čistí.

Závěrem – je určitě užitečné plánovat podle svého cyklu. Lepší je plánovat podle sebe, znát svůj cyklus a jeho slabiny a vlastním snažením, stravou, aktivitami se tak vyrovnat a zvládnout cokoli. 🙂

Příště vám povím o tom, že ženské fáze mají také své různé zdravé a nezdravé úrovně a záleží jen na nás, ve které se budeme zrovna pohybovat.

Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *