menstruace

Nejen o sexualitě ve fázích ženy

Nedávno jsem měla rozhovor s kamarádkou na téma ženské cykličnosti a sexuality.

Než se dostanu k samotné sexualitě, co mi přišlo jako důležitá myšlenka, bylo objevení mé kamarádky, že pokud si žena v dané fázi, která je třeba pomalejší a potřebuje více odpočinku (fáze menstruační, vědma), dovolí doopravdy si odpočinout, celá fáze proběhne pohodověji, menstruace je méně bolestivá a na následující fázi panny je připravena se více nadechnout a pojmout více nové energie.

Continue reading

Ženské cykly ve fázích měsíce

Vliv měsíce může mít na naše ženské cykly nemalý vliv, především, co se týká intenzity prožitku dané fáze. Již jsem zjistila, že úplněk fázi, kterou procházím zintenzivňuje (například v kreativní fázi za úplňku mohou být mé výkyvy nálad a emocí ještě silnější než normálně) a nov ji zase umírňuje (například dynamická fáze v novu může přejít aniž bych si ji všimla a mé analytické schopnosti nebudou zase taky silné). Za jak dlouho se to ale vše promění?

Dle svého menstruačního kalendáře jsem si spočítala, že jednu ženskou fázi prožívám  synchronně s jednou fází měsíce zhruba 4 měsíce. To znamená, že po dobu 4 měsíců budu zažívat například ovulaci za úplňku (a menstruaci za novu), za 4 měsíce ovulaci za dorůstajícího měsíce ( a menstruaci za couvajícího měsíce), za 4 měsíce ovulaci za novu (a menstruaci za úplňku) a za 4 měsíce ovulaci za couvajícího měsíce (a menstruaci za dorůstajícího měsíce).

To znamená, že zhruba během 16 měsíců (u mě, u každého však individuálně) prožijeme každou ženskou fázi v každé fázi měsíce. Každá kombinace trvá zhruba 3 – 4 měsíce.

     VĚDMA(menstruace)              PANNA        MATKA (ovulace)       KOUZELNICE        
Nov Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc
Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc Úplněk
Úplněk Couvající měsíc Nov Dorůstající měsíc
Dorůstající měsíc Úplněk Couvající měsíc Nov

 

Jak jsou rysy ženských fází ve fázích měsíce?

Miranda Gray ve své první knize Rudý měsíc zavádí pojmy cyklus bílého a rudého měsíce. Cyklem bílého měsíce má na mysli dobu, kdy žena ovuluje za úplňku (a menstruuje za novu) a cyklem rudého měsíce dobu, kdy žena ovuluje za novu a menstruuje za úplňku.

Níže popíšu nejen tyto dvě doby, ale také každou ze 4 fází ženy za různých fází měsíce. Nabízím své vlastní vhledy plus informace o těchto fázích z knihy Rudý měsíc. Každé toto schéma tedy prožívám zhruba 4 měsíce a pak přecházím do dalšího. I vy si můžete vypočítat za jak dlouho se Vám to otočí:)

OVULACE ZA ÚPLŇKU, MENSTRUACE ZA NOVU (cyklus bílého měsíce)

 • Fáze panny (dynamická fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za novu

Toto spojení je nejpřirozenějším projevem ženskosti. Samotná fáze matky je synonymem úplňku, ženské síly na jejím vrcholu. Sám úplněk ještě tuto fází posílí, můžeme tedy cítit silnou touhu po sexu a lidském kontaktu. Dle Mirandy Gray je toto i nejvhodnější doba k početí dítěte, jelikož všechny aspekty tomu jen nahrávají. Síly ženy jsou zaměřeny doopravdy na přirozenou ženskou úlohu, kterou je tvoření projektů a nového života. Chuť a motivace pro nové věci může být značně posilněna a obzvláště při ovulaci můžeme být velmi úspěšné při realizaci svých plánů. Ženské záměry jsou v této fázi čisté a zaměřené na dobro světa a ostatních lidí. Fáze vědmy a kouzelnice mohou proběhnout na tišší úrovni našeho podvědomí, které si může potřebné nuance zpracovávat na úrovni snů a meditací. (oproti tomu při fázi rudého měsíce mohou být potřeby podvědomého světa zvědomněny a zavedeny do reality.

 

OVULACE ZA COUVAJÍCÍHO, MENSTRUACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za úplňku
 • Fáze matky (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za novu
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za dorůstajícího měsíce

V tomto cyklu je sílou vědomého úplňku podpořena fáze panny a její vlastnosti. Půjde nám tedy o hodně lépe analyzovat, plánovat, pohybovat se ve světě businessu. Fáze se může protáhnout a vzít nám trochu z tvořivé fáze matky, která se projeví opožděně. O hodně více si budeme moci uvědomit své potřeby v oblasti kariéry a pracovat s nimi, udělat něco pro sebe jako podnikatelku, pracovnici, projektantku a zažívat zde i silnou motivaci. Fáze kouzelnice je pod vlivem novu a to je možná dobře. Jak víme, pro tuto fázi jsou typické výkyvy nálad a emocí, řev a pláč, uvolněná kreativita a nov nám zde pomůže, aby to s námi nebylo tak na hlavu. 😀 Projevy kreativity nejsou tak agresivní a díky novu může jít o krásné vyjádření tančící duše než o projev zuřící bestie, jak tomu bývá ve fázi kouzelnice za úplňku.

OVULACE ZA NOVU, MENSTRUACE ZA ÚPLŇKU – cyklus rudého měsíce

 • Fáze panny (dynamická fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za novu
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za úplňku

Cyklus rudého měsíce je o 180 stupňů posunutý oproti přirozenějšímu cyklu bílého měsíce. Při tomto cyklu jsou energie ženy směřovány k vnitřnímu vývoji a jeho projevům. Muži tento cyklus prý vnímají jako silnější a nekontrolovatelnější. Miranda jej popisuje jako cyklus „zlé ženy“, svůdkyně, moudré ženy nebo čarodějnice, která využívá svou sexualitu jinak než pro plození dětí. Já bych jednoduše řekla, že úplňková síla zde podporuje fázi kouzelnice a vědmy – tedy fáze, pro které je typický obrat do sebe, kreativita, sexualita pro vlastní potěšení, spirituální vize a zážitky. Věřím, že vize a sny v tomto obdob mohou být obzvláště duchovní a působivé. Také se objeví schopnost přenést podvědomé potřeby (síla vědmy) do vědomé reality (síla úplňku). Fáze dynamická a expresivní jsou pod vlivem novu, jsou tedy latentní, probíhají v nás, ale my si jejich vliv nemusíme až zas tak uvědomovat.  Díky novu (podvědomí) ve fázi matky (vědomí) opět můžeme povznést své podvědomé do vědomého světa nebo naopak podívat se na záležitosti každodenního života ve světle naší duše.

OVULACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE, MENSTRUACE ZA COUVAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za novu
 • Fáze matky (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za couvajícího měsíce

Zběsilá bestie na útěku! Pomoooc!
V době, kdy píšu tento článek si shodou okolností prožívám fázi kouzelnice v úplňku. Musím říct, že za celé ty dny jsem si zařvala a probrečela snad více než za celý předchozí půl rok, kdy jsem měla úplněk spojený převážně s fází matky. Projevy kreativity kompenzuji každodenním tancem, které si mé tělo doopravdy užívá a kdybych měla volnou zeď, asi ji celou postříkám barvami. Také je možné, že budeme uklízet jako zběsilé a vyhazovat staré věci. Díky obzvláště silné kreativní fázi můžeme získat neotřelé nápady a projevy kreativity. Zkuste napsat báseň nebo povídku – uvidíte, že vám to půjde líp než kdykoli jindy. Emoce se dají projevit tancem, zpěvem a uklidnit se dá vždy v horké vaně. 🙂 Na druhé straně máme fázi panny, která je umírněna novem a může přijít pomaloučku a potichoučku. Její projevy jako motivace a kariérní touhy nebudou zas tak velké a celá naše žena se bude soustředit spíše na projev svých dominantních schopností ve fázi matky a kouzelnice. Nebála bych se tvrdit, že žena zde bude úspěšná při manipulaci pro své vlastní spokojení a že ráda využije i své posílené schopnosti komunikace a sexuality. Právě sexualita a tvořivost budou nejsilnější a proto se zde setkáváme s doopravdy divokou duší.

 

PRO VÍCE SI PŘEČTĚTE ČLÁNKY O ŽENSKÝCH FÁZÍCH. Stačí si vždy jen uvědomit, že při fázi úplňku bude celá fáze silnější, delší a vědomá a její účel bude tvořivost. Při fázi novu bude daná fáze latentní a pomalejší a její účel  budou vlastní potřeby a vnitřní svět a celé to může probíhat více na nevědomé úrovni.

Ženské cykly 1 – Reflexivní fáze vědmy (menstruace)

Ženské cykly 2 –  Dynamická fáze panny

Ženské cykly 3 – Expresivní fáze matky (ovulace)

Ženské cykly 4 -Kreativní fáze kouzelnice

Ženské cykly 1 – Menstruační (reflektivní) fáze – Vědma

1. – 7. den menstruačního cyklu

 

Dlouho jsem přemítala nad tím, k čemu mi jsou určité ženské fáze dobré – například menstruační fáze plná nepříjemných pocitů a neschopnosti.

Odpověď mi daly vlastní vhledy a také knížka Cyklická žena od Mirandy Gray.

Ráda bych s vámi nyní sdílela, ty informace, které pro mně byly naprosto esenciální a také překvapivé.

Continue reading

Ženské cykly 2 – předovulační (dynamická) fáze – Panna

7. – 14. den menstruačního cyklu

Dynamická fáze, předovulační fáze, fáze panny. Různé názvy pro druhou fázi našeho cyklu. Co se týče nové energie, spíše se zdá jako fází první. Tady je žena a ženské tělo jako samo jaro. Tělo se „vyfoukne“, prsa jsou opět malá, tělo pružné, je to perfektní čas na sport, plánování. Toto je fáze, kdy jsme rychlé, produktivní a také trošku zaměřené na ten mužský svět cílů a budování. Z těla odešla stará energie a v této fázi, cca 7. – 14. den cyklu, nasává energii novou. Jsme jako medvěd při jarním probuzení. A máme hlad. Hlad po aktivitě, práci, analýze a dokazování. Jedná se o dynamickou, aktivní fázi.

Ač Miranda Gray nazvala tuto fázi jako dynamickou a samotnou ovulaci zařadila až do fáze expresivní. Všímám si, že ovulace přichází již během této dynamické fáze, přesněji mezi 12.- 14. dnem cyklu. Zde můžeme vidět, jak se do sebe jednotlivé fáze vlévají. Na začátku dynamické fáze, po menstruaci, jsme ještě bez energie, která má pomalu stoupat a na konci této fáze se setkáváme s ovulací, která je maximem této ženské energie a která z nás dále vyzařuje celou expresivní fázi.

Continue reading

Ženské cykly 3 – ovulační (expresivní) fáze – Matka

14. – 21. den menstruačního cyklu

Jak popisuje Miranda Gray ve své knize Cyklická žena, tato fáze je ta, kde se ženy cítí být nejvíce ženami, být tím idolem, který po staletí popisuje ženství. Já si zde představím Věstonickou Venuši, její oblé bohy a prsa, symbol plodnosti, péče a všeobjímající lásky. Také si představím bytost Matku Zemi a její pohlcující temnotu a neochvějné dávání ze sebe. Také si představím tarotovou kartu Císařovny, obdobu zemské energie, těhotenství a plodnosti.

Ač jsme v této fázi nejproduktivnější, Miranda Gray ji označuje jako pasivní fázi a když se na to tak podívám, je to tak správně. Jako bychom ani nemusely nic dělat a ta energie z nás srší, jako z té Císařovny sedící na trůnu. Jsme jako pevně zakořeněný nepohnutý plodivý strom plný energie.

Tato fáze začíná ovulací, kdy je hladina hormonů nejvyšší a kdy je naše tělo přirozeně vysílá do okolí (zejména mužského okolí :), aby k sobě přivábilo potenciálního partnera k oplodnění. Toto není vědomý proces. To vše probíhá v našem těle. A jak toho můžeme využít?

Continue reading

Ženské cykly 4 – Předmenstruační (kreativní) fáze – Kouzelnice

21. – 28. den menstruačního cyklu

Dalším cyklem, který si představíme je fáze kreativní, předmenstruační. Trvá většinou 21. – 28. den cyklu. Z této fáze jsem byla hodně vyděšená, než jsem však díky knize Cyklická žena pochopila její úžasné přínosy a pochopila, proč ji autorka nazvala právě fází kreativní.

Je to fáze zuřivé ženy, řvoucí šílenkyně, kreativní umělkyně bez zábran. V této fázi se můžeme kreativně vyřádit a co navíc – našim problémům a tématům se dostává kreativního vhledu a řešení. Pomalu zavíráme oči, po emoční bouři a řádění se obracíme do svého nitra. Obloha se vyblýskala, šílenkyně dotančila svůj divoký tanec v dešti, voda smyla vše staré po bouři přichází klid další menstruační fáze.

Continue reading

Vliv měsíce na ženský cyklus

Nedávno jsem se probudila a cítila jsem se velmi unavená po své menstruační fázi. Podívám se na kalendář a dle něj bych už dávno měla být v dynamické fázi a cítit novou energii. Místo toho jsem se stále cítila unavená a bez chuti. Musí být nov, napadlo mě.

A bylo to tak. Byl nov. Hned jsem si vzpomněla i na nedávnou událost, kdy má kreativní fáze přišla dříve a já tvořila více než týden v kuse. Tenkrát byl úplněk.

Nezdá se to, ale měsíc má moc posouvat vodu. Co teprve dokáže s námi a vodami v našem těle. 🙂

 

ÚPLNĚK aktuální fázi, kterou procházíte, zesílí. Její projevy budou silnější a možná také přijde dříve.

 

NOV aktuální fázi natáhne, prodlouží a je možné, že její projevy budou potlačené. Skončí později a potlačí následnou fázi. Po skončení novu se jako dorůstající měsíc přivalí ve vlně následující fáze.

 

 

Continue reading

Lunární omalovánka a pozorovací kalendář pro ženy

Když jsem začala pracovat se 4 fázemi lunárního – menstruačního cyklu podle knihy Mirandy Gray Rudý měsíc, napadlo mě, že by bylo fajn mít nějaký kalendář, který bych mohla svému okolí dát najevo, ve které fázi se zrovna já nacházím. To je věc důležitá – jelikož každá fáze měsíčního cyklu ženy má vliv na nálady, stav těla, psychické i spirituální rozpoložení.

Hlubším studiem svých fází je tak můžeme využít ke svému prospěchu. Jelikož jsem tvůrkyně, namalovala jsem tento kouzelný kalendář lunárních fází a ráda se o něj rozdělím s příznivci ženské vědomé spirituality i se všemi, kdo teprve zvažují se touto cestou vydat.

Continue reading

Plánovací list pro ženy

Vytvořila jsem si plánovací list pro každý svůj cyklus v roce. Řekla jsem si, že by byla škoda ho s vámi nesdílet, překreslila jsem jej tedy do digitální podoby a níže ho najdete ke stažení.

Pro každý cyklus (celkem 13 cyklů v roce) slouží jeden plánovací list, který je označen pořadovým číslem cyklu (od ledna první apod, zkoušela jsem i označení podle měsíců, ale jelikož menstruační cyklus a kalendářní měsíc nejsou synchronní, opustila jsem od toho).

V každém políčku si plánuji ty události, pro které je daná fáze nejvhodnější. Plánuji tak i několik měsíců dopředu. 

Continue reading

Jak souvisí ženský cyklus se sexualitou?

Ve svém základu jsme savci. Čím dál tím více vnímám své tělo a jeho projevy jako živočišnou záležitost, jako bych si sama o sobě četla v učebnici přírodopisu.

Když se podívám na živočišný svět, vše v něm jako nálady, stěhování, potřeby jsou řízeny sexualitou a rozmnožovacím pudem.

My lidé však jsme trochu dále než zvířata, v našem kontextu tedy přibývá měřítko kultivace naší sexuality.

Menstruační cyklus vnímám jako velmi zvířecí a sexuální proces a postupně jsem v něm našla i jeho odraz na naši práci a působení v tomto světě.

Continue reading

Kruhy vlivů na ženský cyklus

Není to přece jen menstruační cyklus, který určuje náš fyziologický stav.

Přesně tak. Časem zjistíme, že ač jsme v produktivní fázi, třeba se nám nic nechce. Náš stav způsobený menstruací se může projevovat jako lehké nuance, náhle kreativní vzplanutí nebo perfektní nápad (v kreativní fázi), nový projekt nebo péče o druhé. Já dlouho o svých fyziologických změnách nevěděla a mé schopnosti byly tedy spíše latentní. Až s časem a četbou na toto téma jsem si začala všímat, že se s menstruačním cyklem proměňuji.

Schopnosti našeho cyklu mohou být skryté, lehce projevené, velmi projevené nebo co nejvíce využité. Vše záleží na tom, do jaké míry svůj cyklus vnímáme a zda-li jej ze začátku pozorujeme. K tomu složí pozorovací kalendář, kde můžeme svůj cyklus více zvědomit nebo mobilní aplikace (ty doporučuji až po vědomém pozorování a psaní si o cyklu).

Ale přece to není jen tento cyklus, který nás určuje. Jak jsem vypozorovala, je to i více věcí:

Continue reading

Zanechat ohlas
Ohlas

Je zde něco, co se Vám líbí, co Vám pomohlo a rádi byste se o to podělili? Budu vděčná za Váš ohlas! Děkuji

Napište mi

Jde něco, co byste zde chtěli vidět? Máte nápady, připomínky nebo otázky? Ráda se s Vámi spojím nebo jen tak popovídám. 🙂

 

Napište mi na tana@divokaduse.cz

 

Táňa