příroda

12 inspiračních bodů pro vědomou ženu

1, Vědomá žena je upřímná sama k sobě. Přijímá všechny své emoce a nálady. Vědomě pracuje se svým strachem, láskou, hněvem i vášní a zdravě je vyjadřuje. Využívá své kreativní nebo sportovní vyjádření, ví, kdy je na místě použít komunikaci.

2, Vědomá žena pracuje se svou cykličností. Je si vědoma období své menstruace a ovulace. Jde v cyklickém proudu střídající se aktivity a pasivity. Umí se svým cyklem pracovat a využívat jeho přínos a zároveň není jeho otrokem.

3, Vědomá žena přizpůsobuje svůj čas a program nejlépe sama sobě a svým potřebám. Před každým možným krokem se dívá do sebe a zjišťuje, zda-li je s ním v harmonii. Podle toho jedná.

ČÍST CELÉ

Vhled o vodě, muži a ženě

Svůj článek o elementu vody bych ráda sdílela prostřednictvím snu.

Tu noc jsem poprosila své spřízněné bytosti, aby mi ukázala, co zrovna potřebuji vědět a naučit se. V tuto dobu také začínám ve svém druidském studiu kapitoly o elementu vody. Zdálo se mi toto:

Já a parta přátel a kolegů jsme se potulovali po louce/poli, hledali jsme tam nějaké vykopávky. Našli jsme staré ruiny nějaké keltské vesnice. Všude okolo byly rozbité hliněné sochy představující keltské triquetry. Najednou začalo pršet a déšť nám znemožňoval dále pokrčovat ve výzkumu. Já tušila, že můj úkol je vodu přijmout, naladit se na ni a nějak déšť zastavit.

ČÍST CELÉ

O Luně

 

Svítí Luna, svítí plně
na obrázku, k mořské vlně
stále blízko má. Vzpomíná
na lidské strasti, co tu byly,
na všechny rody, které pily
nápoje na zdraví těch,
jejichž těla padla v mech.

 

Luna byla jednou blíže
pro všechny lidi, pro rytíře.
Kamenů se dotýkala,
jako malá uléhala
v povodí řek a moří
a stále čeká, svítí, tvoří.

 

Vylévá svit v obou směrech,
dotýká se srdcí v tělech,
vykonává zázraky,
pak se schová za mraky.
Pozdraví nebe a své hvězdy,
pozdraví Zemi, ta odezní
také krásné pozdravy.
Pak zahalí se v mlhavý
odraz, co dá lidu sbohy
a schová se až do té doby,
než políbí ji znova Slunce.

Co pero to báseň jiná

 

 

Co pero to báseň jiná,
v každé tuze nová dřímá.

 

Jednou těžce, a pak lehce,
co duši lechtá křehce

 

na papír uložím.
Ze slunce pak vytvořím

 

úsvit na bílém plátně,
tuší lesklou, ale matně

 

do akáši vstupuji.
Každou myšlenkou miluji

 

ten svět tvůrčí plný sil,
draků, kouzel a barevných víl,

 

jež na druhém břehu za hranicí
čeká na mě, vábící,

 

srdcem světla zářící,
svět nikdy nekončící.

 

Kouzlo Irska

O cestách po Irsku jsem napsala na svém foto blogu.

 

Kráčím cestou, jež rozevře se,
její kamení hradby vytvoří,
slunce si zavěsím do hlavní síně,
svit luny vyliji na nádvoří.

 

Ze zelených očí irských víl
vytvořím smaragdové kopce,
po vlnách azurového oceánu
nechám tančit dívky a chlapce.

 

Do vzduchu uhlí vyhodím,
z něj obživne hejno havraní.
Ukápnu slzu, v jezero přelije se,
hory, slyšte mé vzývání!

 

Ať žíly mé krve promění se
v řeky tvarů pěticípích hvězd,
jež rozseté po celé zemi
zavedou mě domů z cest.

 

Lampa na irském kopci

O svých cestách Irskem jsem napsala na svém foto blogu.

 

Vane vítr teplý jižní,
Irsko usíná.
mraky se zklidní.

 

Zlaté Slunce zavírá oči,
Stará lampa do příběhu vkročí.

 

Stojí tam na kopci úplně sama,
dívá se na záliv, tajemná dáma.

 

Zelená tráva objímá ji hladce,
možná unikne dešťové kapce.

 

Já už tu nebudu, až den bude nocí,
možná se rozsvítí magickou mocí.

 

Mystéria Luny

 

 

Přišly v noci,
tři postavy,
tři lucerny
v trávě leží.

 

Zdobená rosa,
plamenem ohně,
jež kouzlo
noci střeží.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Slyšíte hlasy,
co velebí Lunu,
ona za mraky
po nebi běží.

 

Spojené ruce,
planoucí oči
a srdce bijí
pospolu,

 

radosti slova
a stříbrná záře,
přichází k nám dolů.

 

Stařena, Matka, Panna
na obloze plná Luna.

 

Mámě tě v sobě,
jsme dívky noci,
jsme posíleny
samy i spolu.

 

Posvátný les

 

Posvátný les,
Šeptá padlé listí,
Posvátný les,
Ozvěna dávných písní.

 

Posvátný les,
Prorůstá mým tělem
Posvátný les,
Stává se mým dechem.

 

Posvátný les,
Kořeny se v půdě pojí
Posvátný les,
Koruny jsou oblohou mojí.

 

Posvátný les,
Vůně tisíců lét,
Posvátný les,
Vracíme se zpět.

 

Vedená audio meditace
Poznej svůj cyklus
4 fáze ženského cyklu
Lunární kalendář a omalovánka
Knihy a aplikace pro cyklické ženy
Nejnovější
Přihlášení se do zpravodaje