Divokáduše.cz

Žena a 4 živly: Voda

Další živel, o kterém si povíme, je voda. Duchovní esence vody souvisí s emocemi, hlubinami, životním naplněním, očistou, která je rychlá a účinná. Dále představuje sílu zrodu a početí. Pojďme si o vodě povyprávět a pak se podívat na její souvislost s ženskými fázemi. V tomto případě voda koresponduje s fází kouzelnice. Právě kouzelnice (21. – 28. den menstruačního cyklu) je projevem vody – emocí, které tryskají na povrch.

Nezapomeňte si také přečíst předchozí články: Vzduch a Oheň.

Ke čtení si můžete pustit mou Píseň vody.

VODA

ASOCIACE

  • Ženská energie
  • Pomalý živel (od nejrychlejšího po nejpomalejší: vzduch, oheň, voda, země)
  • Zklidnění
  • Emoce, hlubina, moudrost, podvědomí, intuice, studnice, ženské lůno, očista, vlny, zrození, srdce a souznění.

CHARAKTERISTIKA

Od převážně mužských prvků se dostáváme k ženským – vodě a zemi. Ač se říká, že vzduch a oheň jsou mužské a aktivní a voda a země ženské a pasivní, nezdá se mi to tak jednoduché. Myslím, že každý živel je do určitých měr zastoupen jak mužským, aktivním, tak ženským, pasivním prvkem. Například fázi kouzelnice, která se pojí s prvkem vody, vnímám jako velmi aktivní a dynamickou fázi, která v sobě nese divokost rozbouřené řeky.

Přesouváme se nyní nejen od rychlých živlů k pomalým, také od neviditelných k hmotným a také od vědomých a určujících sil vzduchu a ohně k hlubokým a  podvědomým silám vody a země. A tak se projevují i jejich proměny.

V přírodě si můžeme představit sílu vody jako studnici, vnitřní hloubku a ženskou vodní podstatu schovanou v ženském lůně. Představuje sílu zrození. Voda plyne pomalu, teče nebo stojí. Má mnoho podob od zurčícího potůčku, k dalekosáhlému oceánu až po pustošící vlnu, která s sebou nelítostně bere vše. I taková je proměna skrze vodní energii, která se projevuje především jako emoční očista. Může proběhnout pomalu a poklidně, nebo zuřivě jako potopa nesoucí s sebou pláč i řev. Každopádně vždy proběhne hluboce. Dotkne se nejniternější podstaty naší duše a dané téma odnese jednou provždy a důkladně. A jelikož víme, že čím více je živel projevený ve hmotě, tím silnější jsou jeho změny, platí, že i tyto změny jsou intenzivní a to s sebou může neodmyslitelně přinést bolest a smutek a také vysvobození. Můžeme si však být jisti, že tato vlna odnese vše staré napořád.  Vodní očistné a transformační účinky jsou poctivé a hluboké a po jejich působení se cítíme očištěni ještě hodně dlouho.

Živel vody mám spojen s fází Kouzelnice, která ze sebe nechává tvořivým a vědomým způsobem sršet veškeré emoce i tvořivost. Právě emoce jsou s vodou nejvíce spojené a takové propojení s vodním živlem vám může otevřít studnici dávno zapomenutých témat a emocí, které mají vyplout na hladinu.

KARTA VODY

Na kartě vody, kterou si můžete stáhnout, vytisknout a vymalovat, najdete magický symbol živlu vody – trojúhelník směřující dolů. Kapku. Ženu s vlasy připomínajícími vodu a studánku – symbol ženské moudrosti a ženství, která je i symbolem jóni (ženského klína a pohlavního orgánu). Dále mušli, která představuje také ženskou jóni a sílu vody, emocí a tvořivosti. Žena ji drží v ruce a to znamená, že ona vládne svým emocím a tvořivé síle, nikoli naopak.

Karta ke stažení

VODA A ŽENSKÝ CYKLUS

Kouzelnice je jako voda

Kouzelnice (kreativní fáze – 21. – 28. den menstruačního cyklu) je jako voda.
V kreativní fázi se z nás žen všechna dříve nezužitkovaná energie nahromadí a prorazí ven jako by voda prorazila hráz přehrady. Změny a jsou rychlé a dynamické a v prvních dnech se projevují jako návaly nápadů a kreativní energie. Druhá část této fáze se projevuje jako voda v mracích, která se každou chvíli promění ve vydatný déšť. Co se nestihlo očistit a ukončit předtím, nyní dostává svou šanci. Může to na sebe brát podobu emocí, tance, uklízení nebo vypsání se na papír. Síla ženy je zde silná a citelná, hrozivá jako síla vodních vírů a zuřivých bouří. To s sebou nese i pozitivní aspekt, který je stejný jako hlavní atribut vody – očista. Stará energie se stoprocentně vybije a staré záležitosti se očistí. Ve fázi kouzelnice jsme více dynamické – jednáme rychle a rychle a s přehledem dotahujeme věci do konce. V této fázi jsme více než kdy jindy napojeny na své vlastní emoce a jasně a důrazně si umíme říci o to, co chceme a co je pro nás dobré. A to jako horská řeka, která si nebere servítky a rychle a jasně si proráží svou cestu mezi kameny. Riziko této fáze je, že můžeme být bezohledné vůči ostatním. Výhodou však zůstává citlivost, intenzita a vlastní senzitivní prožívání intimity a sexuality, které je velmi lehce přenosné i na partnera. 🙂

PŘÍBĚH MYŠLENKY

A jak pokračuje příběh naší myšlenky, nápadu? Vzduch jí dal vznik a inspiraci, oheň jí dodal jiskru a oživení a nápad dále putuje k našemu srdci a vyzývá nás k otázce:  Je to, co se chystám udělat, doopravdy v souladu s mým srdcem? Souzním s tím? Je to to, po čem mé srdce souzní? Pokud ano, proces může pokračovat k fázi realizace. Tu máme spojenou se zemí.

Země je také posledním živlem, o kterém si povíme v příštím článku.

Na závěr si můžete ještě poslechnout popěvek Posvátná voda, který jsme přeložili a nazpívali s mou sestrou Ali.

 Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

CELÝ SERIÁL

ŽENA A 4 ŽIVLY

+ dárek ŽIVLOVÉ KARTY k vymalování

Už jste vyzkoušeli vedenou audio meditaci
Čtyři vnitřní ženy
na podporu propojení se svými ženskými fázemi?

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *