Divokáduše.cz

Žena a 4 živly: Země

Posledním živlem našeho seriálu je ZEMĚ. Nejpevnější, nejmocnější, nejhmatatelnější. Kotva na naší cestě, zdroj naší hojnosti na této planetě. Matka Země, která nám vše bezpodmínečně dává a která nás pochovává ve své náruči. Země je mým nejsympatičtějším živlem. Živlem, se kterým jsem nejvíce spjatá. Zemi stačí v myšlenkách poprosit a také vám poskytne svou náruč, uzemnění, moudrý pohled.

Země, planeta, v jejímž jádru je horká láva a oheň, kde se vše míchá a proměňuje. Je to jako kotel bohyně Cerridwen, kotel proměny. A stejně tak my, ženy, se měníme a znovuzrozujeme při své menstruaci. Naše krev, která odchází je to, co nás spojuje s matkou zemí a také to, co do ní odchází a v jejím jádru se skrze její žhavé srdce proměňuje. Živel země souvisí s fází vědmy, obdobím menstruace. V tomto období se i nám jako dávným vědám otevírá moudrost matky země a její klid. Dopřejte proto v tomto období aspoň na chvíli klid sama sobě, bez rozruchu ostatních a naslouchejte…

Ke čtení si můžete pustit mou píseň Země se vzdouvá, která vypovídá o síle země a tomu, jak může člověku pomoci.

ZEMĚ

ASOCIACE

• Ženská energie
• Nejpomalejší živel
• Stagnace
• Hnití, výživa, realizace, materializace – zhmotnění, majetek, síla přírody, bohatství, léčivá temnota matky Země

V přírodě je země vším, je naší kolébkou, živitelkou, do jejíž náruče se rodíme s právem na její péči a blahobyt. Pojďme se nyní podívat do míst, kde vládne jen země – pod povrch planety Země, kde najdete jen temnou a černou půdu. Právě taková je hlavní podstata energie zemského živlu – temnota, klid, zastavení se, smrt a rozklad, pomalost a pomalé procesy formující naši zemi po staletí a tisíciletí. Procesy živlu země jsou pomalé, ale za to dlouhodobé. Země je spojená s mystériem života i smrti a transformací skrze rozklad a čas.

Cokoli odevzdáme zemi, shnije, velice pomalu se promění a rozloží v úrodnou půdu pro nový život. Proměny mohou být tak pomalé, že si jich na první pohled nevšimneme a mohou působit buď jako studená válka sama se sebou nebo také jako uklidňující a léčivý proces. Rizikem práce pouze s zemským živlem je určité setrvávání v jednom bodě a neochota k rychlým a potřebným změnám (i proto je potřeba, abychom v sobě živlové složky jako je třeba vzduch a jeho rychlost.) Po každé zimě však přichází jaro a stejně tak se i my můžeme po dlouhém působení zemské proměny znovuzrodit do jara. Můžeme si být jisti, že náš čas se nám vyplatí a zemské účinky budou pevné, hluboké a dveře minulosti jsou pevně zavřené. Nezbývá než otevřít oči a podívat se znova do života.

Zemský živel mám spojen s fází vědmy, fází menstruace, kdy je právě vhodné se uklidnit, jako příroda v zimě zpomalit a odevzdat se hlubokému a očistnému procesu těla.

Kromě všech výše zmíněných schopností má zemská energie také sílu materializovat – dodat stromu a jablku výslednou podobu, vyživit plody, nechat vyrůst rostlinu do své zralé podoby.

Síla země nám dodává sílu konat, činit, materializovat, dávat věcem tvar a podobu, nechat uležet, nahlédnout do podstaty věcí, nechat za sebou to, co již patří smrti a rozkladu a nechat to proměnit se. A tak jako v přírodě s každým cyklem vznikají nové živočišné druhy a stále nové podoby, můžeme i my z proměněné půdy vyrůst do nové a lepší podoby, nechat za sebou vše staré a jednou pro vždy se posunout o stupeň dále.

Všechny živlové proměny jsou důležité. Co se skrývá pod pojmy vzduch, oheň, voda a země , může být doopravdy jen síla našeho rozumu (VZDUCH), nadšení (OHEŇ), vyspělé práce s emocemi (VODA) a schopnost si odpočinout, nabrat novou sílu a dát věcem podobu (ZEMĚ). Má vaše osobnost všechny tyto složky? Pokud vám není nějaký živel nebo činnost blízká, právě na té potřebujete zapracovat nejvíce. Nebo se v této oblasti aspoň nechat inspirovat.

KARTA ZEMĚ

Kartu si můžete vytisknout, vybarvit a používat k živlové práci, meditaci nebo jako záložku :). Na kartě jsem zobrazila ženu s vlasy představujícími větve. Nahoře je magický symbol živlu země – trojúhelník s čárou směřující dolů. Dále jsou na kartě zobrazeny kopce. Kotel proměny symbolizující přeměnu, kterou přes menstruaci procházíme. A dále kameny a drsný povrch. Jelikož země je také drsná a tvrdá a na tuto svou složku bychom neměli zapomínat a také ji ctít.

Karta ke stažení

ZEMĚ A ŽENSKÝ CYKLUS

Vědma je jako země

Vědma (reflektivní fáze – 1. – 7 . den menstruačního cyklu) je jako země.
Tato fáze je bezesporu velmi spojená s očistou. Ta však probíhá jako hlubinné procesy země, tedy na hmotné, tělesné úrovni. Projevy tohoto procesu (očistnou menstruaci), tak můžeme vnímat jako „zemská zemětřesení“, které se na našem těle projevují jako bolesti a nevolnost. Tělo je opuchlé, prsa nateklá, boky veliké. To vše s koncem menstruace odejde. Je úžasné, jak se ženské tělo během několika dní dokáže proměnit. 

Tak jako země sahá až do svých hlubin, tam kde je už jen půda, kamení a žhavé jádro, tak hluboko sahá o podstata naší menstruační fáze. Právě při této fázi se dostáváme nejvíce do svých vlastních hlubin, jsme schopny nahlédnout pod povrch věcí, nahlédnout do pravé podstaty a také se naladit na klidnou vlnu matky země. V této fázi bychom si měli aspoň jednou zameditovat. Podívat se do sebe a zjistit, jakou pravdu a moudrost pro nás vesmír, země a naše tělo připravili. Mozkové vlny jsou celou dobu v meditační fázi, proto je meditace snadnější, podvědomí se nám otevírá a některé procesy a proměny mohou proběhnout pouze na podvědomé úrovni nebo ve spánku. Jsme proto hodně citlivé na rozrušení. Tělo se v této fázi hodně vysiluje, potřebuje proto hodně vody, živin a hlavně spánku. Dopřejte si uklidňující spánek tak jako spí a nabírá sílu i sama země.

PŘÍBĚH MYŠLENKY

Tím se uzavírá i příběh tvoření a naší myšlenky. Pokud jí rozum (vzduch) dal vzniknout, oheň a nadšení dal jiskru, srdce s ní souznělo a přijalo ji za své, nezbývá než ji vykonat a dodat ji podobu v materiálním světě – realizovat svůj nápad a podniknout všechny kroky k tomu, aby mohl spatřit světlo světa.

Na závěr si můžete poslechnout ještě mou píseň Jsme zrození z Bohyně! 🙂

Příště si všechny myšlenky shrneme a podíváme se na krátkou živlovou meditaci!

 Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

CELÝ SERIÁL

ŽENA A 4 ŽIVLY

+ dárek ŽIVLOVÉ KARTY k vymalování

Už jste vyzkoušeli vedenou audio meditaci
Čtyři vnitřní ženy
na podporu propojení se svými ženskými fázemi?

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *