Divokáduše.cz

Ženské cykly ve fázích měsíce

Vliv měsíce může mít na naše ženské cykly nemalý vliv, především, co se týká intenzity prožitku dané fáze. Již jsem zjistila, že úplněk fázi, kterou procházím, zintenzivňuje (například v kreativní fázi za úplňku mohou být výkyvy nálad a emocí, které jsou typické pro kreativní fázi, ještě silnější než obvykle) a nov ji zase umírňuje (například dynamická fáze v novu může odeznít, aniž bychom si toho všimly a jindy typické analytické schopnosti nebudou zase taky silné). Za jak dlouho se to vše ale promění?

Dle svého menstruačního kalendáře jsem si spočítala, že jednu ženskou fázi prožívám synchronně s jednou fází měsíce zhruba po dobu 4 měsíců. To znamená, že po dobu 4 měsíců budu zažívat například ovulaci za úplňku (a menstruaci za novu), za 4 měsíce se to pozvolně posune a ovulaci bude probíhat ne za úplňku, ale za dorůstajícího měsíce.

To znamená, že zhruba během 16 měsíců (u mě, u každého však individuálně) prožijeme každou ženskou fázi v každé fázi měsíce. Každá kombinace trvá zhruba 3 – 4 měsíce.

Příklad:
Níže vidíte všechno kombinace. První řádek jsou názvy fází. Další řádky představují vždy zhruba 3 – 4 měsíce a kombinaci cyklů ženy a měsíce, ke kterému dojde. Když se podíváme na první dva řádky, zjistíme tedy, že po dobu asi 3 měsíců bude menstruace probíhat zároveň s novem, panna zároveň s dorůstajícím měsíce, matka zároveň s úplňkem a kouzelnice zároveň s couvajícím měsícem. Po 3 měsících se to mírně přeleje a my zjistíme, že menstruaci už nemáme zároveň s novem, ale s dorůstajícím měsícem a tím pádem fáze panny probíhá za novu, matka za dorůstajícího měsíce a kouzelnice za couvajícího měsíce.

Na pozorování cyklu i měsíce je perfektní mobilní aplikace The flow.

     VĚDMA(menstruace)   →           PANNA  →      MATKA (ovulace) →       KOUZELNICE →       
Nov → Dorůstající měsíc → Úplněk → Couvající měsíc →
Couvající měsíc → Nov → Dorůstající měsíc → Úplněk →
Úplněk → Couvající měsíc → Nov → Dorůstající měsíc →
Dorůstající měsíc → Úplněk → Couvající měsíc → Nov →

 

Jak jsou rysy ženských fází ve fázích měsíce?

Miranda Gray ve své první knize Rudý měsíc zavádí pojmy cyklus Bílého a Rudého měsíce. Cyklem Bílého měsíce má na mysli dobu, kdy žena ovuluje za úplňku (a menstruuje za novu) a cyklem Rudého měsíce dobu, kdy žena ovuluje za novu a menstruuje za úplňku.

Níže popíšu nejen tyto dvě doby, ale také každou ze 4 fází ženy za různých fází měsíce. Nabízím své vlastní vhledy plus informace o těchto fázích z knihy Rudý měsíc. Každé toto schéma tedy prožívám zhruba 4 měsíce a pak přecházím do dalšího. I vy si můžete vypočítat za jak dlouho se vám to otočí. 🙂

 Každé z následujících uspořádání trvá cca 3 měsíce

 

OVULACE ZA ÚPLŇKU, MENSTRUACE ZA NOVU
(cyklus Bílého měsíce)

 • Fáze panny (dynamická fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za novu

Toto spojení je nejpřirozenějším projevem ženskosti. Samotná fáze matky je synonymem úplňku, ženské síly na jejím vrcholu. Sám úplněk ještě tuto fází posílí, můžeme tedy cítit silnou touhu po sexu a lidském kontaktu. Dle Mirandy Gray je toto i nejvhodnější doba k početí dítěte, jelikož všechny aspekty tomu jen nahrávají. Síly ženy jsou zaměřeny doopravdy na přirozenou ženskou úlohu, kterou je tvoření nového života. Chuť a motivace pro nové věci může být značně posilněna a obzvláště při ovulaci můžeme být velmi úspěšné při realizaci svých plánů. Ženské záměry jsou v této fázi čisté a zaměřené na dobro světa a ostatních lidí.
Fáze panny proběhne zároveň s přibývajícím měsícem a podpoří proto příliv nové energie a nápadů.
Fáze vědmy a kouzelnice mohou proběhnout na hlubší úrovni našeho podvědomí jelikož i nov a couvající měsíc jsou spíše spojené s podvědomí. Kouzelnice a couvající měsíc budou v souladu a obojí podpoří schopnost zbavování se a ukončování a vyjádření přebývajících emocí.
Potřebné nuance a změny mohou proběhnou na podvědomé úrovni snů a meditací.  Meditace ve fázi vědmy bude posilněna novem a mohou se tedy projevit skryté a temné a potlačované části duše. Vše ale hravě zvládneme, když budeme sví duši naslouchat.

OVULACE ZA COUVAJÍCÍHO,
MENSTRUACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za úplňku
 • Fáze matky (expresivní fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za novu
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za dorůstajícího měsíce

V tomto cyklu je sílou vědomého úplňku podpořena fáze panny a její vlastnosti. Půjde nám tedy o hodně lépe analyzovat, plánovat, pohybovat se ve světě businessu a společnosti. Fáze se může protáhnout a vzít nám trochu z tvořivé fáze matky, která se projeví opožděně. O hodně více si díky úplňku budeme moci uvědomit své potřeby v oblasti kariéry a pracovat s nimi, udělat něco pro sebe jako podnikatelku, pracovnici, projektantku a zažívat zde i silnou motivaci.
Fáze matky proběhne za couvajícího měsíce. Mnoho naší energie a přitažlivosti tedy nebude směřováno ven a do společnosti, ale do sebe a vlastního světa.
Fáze kouzelnice je pod vlivem novu a to je možná dobře. Jak víme, pro tuto fázi jsou typické výkyvy nálad a emocí, řev a pláč, uvolněná kreativita a nov nám zde pomůže, aby to s námi nebylo tak na hlavu. Projevy kreativity nejsou tak agresivní a díky novu může jít o krásné vyjádření tančící duše než o projev zuřící bestie, jak tomu bývá ve fázi kouzelnice za úplňku.
Fáze vědmy proběhne za dorůstajícího měsíce a díky tomu se k do našich reflexí a meditací typických pro fázi vědmy dostane i nová energie a nové nápady dorůstajícího měsíce.

OVULACE ZA NOVU, MENSTRUACE ZA ÚPLŇKU
cyklus Rudého měsíce

 • Fáze panny (dynamická fáze) za couvajícího měsíce
 • Fáze matky (expresivní fáze) za novu
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za úplňku

Cyklus Rudého měsíce je o 180 stupňů posunutý oproti přirozenějšímu cyklu Bílého měsíce. Při tomto cyklu jsou energie ženy směřovány k vnitřnímu vývoji a jeho projevům. Muži tento cyklus prý vnímají jako silnější a nekontrolovatelnější. Miranda jej popisuje jako cyklus „zlé ženy“, svůdkyně, moudré ženy nebo čarodějnice, která využívá svou sexualitu jinak než pro plození dětí.
Já bych jednoduše řekla, že úplňková síla zde podporuje fázi kouzelnice a vědmy – tedy fáze, pro které je typický obrat do sebe, kreativita, sexualita pro vlastní potěšení, spirituální vize a zážitky. Můžeme očekávat, že všechny tyto projevy naší vnitřní kouzelnice – divošky a moudré vědmy budou silné. Také se objeví schopnost přenést podvědomé potřeby (síla vědmy) do vědomé reality (síla úplňku).
Fáze dynamická a expresivní jsou pod vlivem novu, jsou tedy latentní, probíhají v nás, ale my si jejich vliv nemusíme až zas tak uvědomovat.  Díky novu (podvědomí) ve fázi matky (vědomí) opět můžeme povznést své podvědomé stránky do vědomého světa a pracovat s nimi.

OVULACE ZA DORŮSTAJÍCÍHO MĚSÍCE,
MENSTRUACE ZA COUVAJÍCÍHO MĚSÍCE

 • Fáze panny (dynamická fáze) za novu
 • Fáze matky (expresivní fáze) za dorůstajícího měsíce
 • Fáze kouzelnice (expresivní fáze) za úplňku
 • Fáze vědmy (reflexivní fáze) za couvajícího měsíce

Zběsilá bestie na útěku! Pomoooc!
V době, kdy píšu tento článek si shodou okolností prožívám fázi kouzelnice v úplňku. Musím říct, že za celé ty dny jsem si zařvala a probrečela snad více než za celý předchozí půl rok, kdy jsem měla úplněk spojený převážně s fází matky. Projevy kreativity kompenzuji každodenním tancem, který si mé tělo doopravdy užívá a kdybych měla volnou zeď, asi ji celou pomaluji barvami. Také je možné, že budeme uklízet jako zběsilé a vyhazovat staré věci. Díky úplňku bude kreativní fáze velmi silná a můžeme tak získat neotřelé nápady a projevy kreativity. Zkuste napsat báseň nebo povídku – uvidíte, že vám to půjde líp než kdykoli jindy. Emoce se dají projevit tancem, zpěvem a uklidnit se dá vždy v horké vaně. 🙂
Na druhé straně máme fázi panny, která je umírněna novem a může přijít pomaloučku a potichoučku. Její projevy jako motivace a kariérní touhy nebudou zas tak velké a celá naše žena se bude soustředit spíše na projev svých  schopností ve fázi matky a ještě více kouzelnice.
Nebála bych se tvrdit, že žena zde bude úspěšná při vábení a lovu za vlastním spokojení a že ráda využije i své posílené schopnosti komunikace a přitažlivosti. Právě sexualita a tvořivost budou nejsilnější a proto se zde setkáváme s doopravdy divokou duší.

PRO VÍCE SI PŘEČTĚTE ČLÁNKY O ŽENSKÝCH FÁZÍCH.

Stačí si vždy jen uvědomit, že při fázi úplňku bude celá fáze silnější, delší a bude probíhat více vědomě. Jejím účelem bude tvořivost. Při fázi novu bude daná fáze latentní a pomalejší a jejím účelem budou vlastní potřeby a vnitřní svět a celé to může probíhat více na nevědomé úrovni.

Ženské cykly 1 – Reflexivní fáze vědmy (menstruace)
Ženské cykly 2 –  Dynamická fáze panny
Ženské cykly 3 – Expresivní fáze matky (ovulace)
Ženské cykly 4 -Kreativní fáze kouzelnice

Táňa Taliesi Ratajová
Divokaduse.cz
Více o mně  | Umělecké projekty  | Kontakt

Diskuze

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *